Διαγραφή Αυτοκινήτων

Διαδικασία

Η διαδικασία της οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου σας γίνεται με την REPLAN εύκολη υπόθεση   Συγκεντρώνετε και μας αποστέλλετε όλα…

Δικαιολογητικά

ΙΔΙΩΤΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας Πινακίδες Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη Εξουσιοδότηση διαγραφής οχήματος επικυρωμένη…

Αίτηση Διαγραφής

captcha